Klantenportaal voor Solora

Strategie | UX/UI | Laravel

Gedaan met het maandelijks doormailen van rapporten en het vergelijken van uitgeprinte exceltabellen. Voortaan kunnen de klanten van Solora, wanneer ze maar willen, inloggen op hun klantenportaal om de productiecijfers van hun zonneparken te bekijken, te vergelijken en de onderhoudsstatus te checken. Newance bracht alle informatiestromen samen in een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke klantenomgeving en een beheersysteem voor de Solora-medewerkers.

Waarin is Solora specialist?

Solora is expert in het beheer en het onderhoud van zonneparken maar verzorgt ook totaalprojecten voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. Door de voortdurende analyse van alle parameters van de fotovoltaïsche installaties, zorgt Solora ervoor dat de prestaties geoptimaliseerd kunnen worden en dat elk onderdeel het vereiste onderhoud krijgt. Solora werkt daarvoor met een eigen team van ervaren service techniekers.

“De vernieuwing zorgt ervoor dat we onze efficiëntie kunnen verhogen. We verloren vroeger veel tijd met het manueel opstellen en het verspreiden van rapporten. Vandaag gebeurt die communicatie halfautomatisch en hebben onze klanten op elk moment toegang tot de documenten die aan hen zijn toegewezen.”
Sander Weyens - IT Manager

Het gewenste groeipad

Solora wil haar klanten zwart op wit aantonen hoe de stroomproductie via de zonnepanelen evolueert. Daartoe worden de prestaties onafgebroken gemonitord. De data van de zonnepanelen worden per site verzameld en door middel van een SIM-kaart naar een centrale database gestuurd.

Maandelijks controleerden Solora-medewerkers de data om ze vervolgens in een pdf-rapport te gieten en door te mailen naar de klanten. Een heel arbeidsintensieve procedure, die bovendien ook resulteerde in een klantenervaring die voor verbetering vatbaar was. 

Klanten die de productiecijfers van hun zonnepark wilden vergelijken, waren immers aangewezen op de maandelijkse mail met excelformulieren.

Solora vroeg Newance een online klantenportaal te ontwikkelen waarop klanten de data van hun zonneparken op elk moment van de dag konden raadplegen. Dat moest leiden tot een communicatieproces dat eenvoudiger, transparanter en kwalitatiever was. Het verlichten van de administratieve last moest ook de productiviteit van de interne processen verhogen.

De aanpak

Vooraleer Solora op zoek ging naar een digital agency, had onze klant het project intern gedetailleerd voorbereid. Het lastenboek dat daar het gevolg van was, diende bij de startvergadering van het project als leidraad. Op basis daarvan maakte Newance een technische analyse.

De communicatie tijdens de uitvoering van het project verliep via de IT-manager van Solora. Hij maakte het mogelijk dat we de data, afkomstig van verschillende externe bronnen, konden synchroniseren met onze database.

Het klantenportaal

Elke gebruiker die toegang moet krijgen tot het klantenportaal wordt, op vraag van de klant, door Solora aan de juiste sites gekoppeld. Vervolgens wordt de gebruiker in spe uitgenodigd om zijn account te activeren. Vanaf dat ogenblik kan hij of zij de productiedata raadplegen, filteren en pdf-rapporten samenstellen en exporteren.

De homepagina van het klantenportaal hebben we vormgegeven in de huisstijl van het bedrijf. Dit is de plek waar klanten kunnen inloggen op hun omgeving. De luchtige, heldere stijl zet zich daarna helemaal door.

Op het dashboard krijgen gebruikers een overzicht van de relevante sites. Vervolgens kunnen ze per site doorklikken naar gedetailleerde informatie zoals productie-, prestatie- en beschikbaarheidsdata. Alle informatie wordt per site toegankelijk gemaakt.

“De tijd- en efficiëntiewinst geldt echter ook voor onze klanten. Er komen heel wat positieve reacties omdat de informatie voortaan op één plaats gecentraliseerd wordt en ze alle informatie bijgevolg meteen terugvinden in het gewenste formaat. 80% van de gebruikers die we hebben uitgenodigd om een account aan te maken hebben dat meteen gedaan en hebben ook meteen al hun data geraadpleegd. Dat is een zeer mooi cijfer.”
Sander Weyens - IT Manager

Het systeem maakt het mogelijk om zeer eenvoudig data uit voorbije periodes te filteren en met elkaar te vergelijken. Hoeveel energie bracht site de voorbije maand op in vergelijking met het augustus vorig jaar? Hoeveel bracht mijn site B in augustus 2019 op in vergelijking met site A in diezelfde periode? …

Ook de voorbije en de geplande onderhoudsinterventies zijn raadpleegbaar. Voor de interventies die achter de rug zijn, is langs deze weg ook het volledige interventierapport van de techniekers beschikbaar.

Het beheersysteem voor de Solora-medewerkers

Vooraleer de data (maandelijks) in het klantenportaal ter beschikking worden gesteld van de klanten en gebruikers, doorloopt de informatie die in de zonneparken automatisch wordt gecreëerd een controleproces.

Newance ontwikkelde een interface waardoor Solora-medewerkers die taak op een overzichtelijker manier en bijgevolg efficiënter kunnen uitvoeren. Zodra de medewerkers de data valideren, worden ze beschikbaar gesteld en krijgen de gebruikers een e-mail met een overzicht van de data die aan hun account werden toegevoegd.

Het resultaat

Los van de technische prestatie zijn we bij Newance vooral fier op de manier waarop we de veelheid aan data, die van verschillende software afkomstig is, overzichtelijk en flexibel kunnen laten beheren en weergeven. De mogelijkheid om gegevens op een snelle en eenvoudige manier met elkaar te vergelijken, is daar het beste voorbeeld van.

“We zijn ook heel tevreden over het verloop van het samenwerkingsproces. Het is bijzonder leuk om duidelijke afspraken te kunnen maken, helder te kunnen communiceren en te zien dat alles ook netjes op tijd wordt gerealiseerd. De lancering van het project verliep bovendien probleemloos en de scope van het project werd perfect gerealiseerd.”

Sander Weyens - IT Manager

Benieuwd welke boost we aan jouw onderneming kunnen geven?
Contacteer onsof bel ons op +32(0)9 391 46 26

newance wordt starring jane

Nieuws! 2020 starten we als full service digital agency. Matthieu, Eva, Lien, Pieter, Geoffrey, Jari en Joachim kregen er 30 nieuwe collega's bij. Onze nieuwe uitvalsbasis bevindt zich in Gent, waar we jou voortaan bijstaan met al jouw digitale uitdagingen.

Welkom op starringjane.com