Website voor conTeyor

Strategie | Webteksten | Design | Drupal 8


  • Van 3 websites naar 1 samenhangend verhaal
  • Van product-centered naar customer delight
  • Een overzichtelijk webdesign, inclusief attractieve fotografie
  • Meer conversies via calls-to-action
  • Een internationale look & feel gecombineerd met menselijke warmte

Diagnose en scope

conTeyor is een internationale speler in herbruikbare verpakkingen voor de bescherming van delicate componenten. Hun wereldwijde verpakkingsoplossingen blinken uit op het vlak van ergonomie en duurzaamheid. conTeyor werkt voor elke klant volledig op maat de beste en meest unieke oplossingen uit. Het bedrijf met hoofdzetel in Merelbeke beschikt over vestigingen in Europa, de Verenigde Staten, Mexico en Rusland.

Petra Dupon van conTeyor: “De product range van conTeyor is de voorbije jaren sterk gegroeid en onze digitale aanwezigheid is eerder organisch mee geëvolueerd. Waar textiel verpakkingen initieel onze core business was, is ons assortiment vandaag uitgebreid met plastic en PP plastic (polypropyleen) verpakkingsoplossingen. Gevolg is dat we tot voor kort drie aparte websites hadden voor onze drie verschillende productgroepen.”

Petra Dupon: “Het was in de eerste plaats de bedoeling conTeyor op een heldere, eenduidige manier te presenteren. De focus moest bovendien op de mens komen te liggen en minder op ‘het product’. In plaats van de producten en hun details centraal te plaatsen, wilden we met de nieuwe website tonen wie conTeyor is. Onze producten komen immers tot stand dankzij de expertise en knowhow van onze mensen. Newance heeft dit goed begrepen. Zo hebben we heel veel geleerd uit de gesprekken die Newance gedaan heeft met onze klanten.”

We zochten een bureau dat ons corporate verhaal in kaart kon brengen én vertalen naar een aantrekkelijke, menselijke website. Newance bleek de geschikte partij.

Petra Dupon

Uitwerking

3 producttechnische pagina’s werden één website met één hoofdboodschap: “conTeyor helpt je met verpakkingsoplossingen op maat voor jouw delicate voorwerpen.”

Petra Dupon: “conTeyor.com is een gebruikvriendelijke website geworden die onze 3 divisies samenbrengt en alle doelgroepen aanspreekt en dat op een menselijke en attractieve manier. In plaats van bezoekers te overladen met informatie hebben we het webdesign bewust clean gehouden. De overzichtelijkheid van de website is het resultaat van een grondig vooronderzoek door Newance. Door ons te challengen en door strategisch mee te denken zijn ze van grote waarde gebleken.”

De fotografie vormt een belangrijke succesfactor binnen de look & feel van de nieuwe website. Newance stuurde fotograaf Rob Mitchell op pad en hij zorgde - naast aanschouwelijke productfoto’s - voor een extra menselijke touch.

Petra Dupon: “Onze nieuw website richt zich in de eerste plaats tot onze klanten. En daarmee bedoelen we ook onze leveranciers, potentiële werknemers en aandeelhouders. We willen dat zij zich aangesproken voelen. Foto’s van mensen maken het geheel levendiger en warmer. Dat schept vertrouwen. We tonen onze stakeholders dat ze bij conTeyor in goede handen zijn.”

De overzichtelijkheid van de website is het resultaat van een grondig vooronderzoek door Newance. Door ons te challengen en door strategisch mee te denken zijn ze van grote waarde gebleken.

Petra Dupon

Resultaat

Petra Dupon: “We hebben nu één globale site met een internationaal karakter, waarbij we alle doelgroepen op een toegankelijke manier aanspreken. Bezoekers lopen niet meer verloren in een overload aan productinformatie wat niet wil zeggen dat we hen aan hun lot overlaten. Via calls to action op elke pagina begeleiden we hen richting de gewenste actie.”

Petra Dupon: “De nieuwe website ervaring overtreft de verwachtingen van onze klanten. Dit is een mooie stap richting customer delight. En als onze klanten tevreden zijn, dan wij ook. Met deze website zitten we sowieso gebeiteld. En dankzij een bevattelijke opleiding van Newance zijn we bovendien zelf in staat om aanpassingen aan te brengen in het Drupal 8 CMS. Heel handig.”

Benieuwd welke boost we aan jouw onderneming kunnen geven?
Contacteer onsof bel ons op +32(0)9 391 46 26