Technische analyse

inzicht in je ICT-infrastructuur

Een grondige doorlichting van je ICT-infrastructuur

Vooraleer we aan de slag gaan voor je nieuwe webapplicatie, screenen we je ICT-infrastructuur. De doorlichting moet grondig gebeuren om de mogelijkheden en de grenzen duidelijk te maken. Het verslag dat we daarvan maken bakent het speelveld af.

Sterktes en zwaktes in kaart

Naast het strategisch vooronderzoek waarin we jouw ambities en de ambities van je klanten leren kennen, moeten we ook weten hoe je ICT-infrastructuur in elkaar zit. De kans is groot dat een nieuwe webapplicatie gebruik zal moeten maken van data die je al op een andere manier verzamelt of aanmaakt. We gaan na hoe gemakkelijk je ERP-pakket of CRM-systeem informatie kan uitwisselen.

Een waardevol strategisch adviesrapport

Het verslag van onze doorlichting wordt in een waardevol strategisch adviesrapport gegoten. Je hebt je ICT-infrastructuur en -tools waarschijnlijk in schijfjes verworven waardoor de precieze slagkracht onduidelijk werd. Onze technische analyse brengt duidelijkheid.

Uit het adviesrapport blijkt wat de digitale mogelijkheden en beperkingen zijn. Het laat ons toe om een gedetailleerde offerte op te maken en de nieuwe functionaliteiten concreet te maken.

Krijg tot 40% financiële tegemoetkoming via de KMO-portefeuille

Om je zo efficiënt mogelijk het juiste strategische advies te kunnen aanleveren zijn we erkend KMO-portefeuille dienstverlener. Dit houdt in dat je via de Vlaamse overheid tot 40% financiële tegemoetkoming kan krijgen bij het opmaken van je strategisch adviesrapport.

Onze verschillende verkoopsentiteiten zijn nodig om te differentiëren maar in principe hebben ze allemaal hetzelfde type webshop nodig, gekoppeld met 1 SAP-database.

Tom Thys - Distri-company
Bekijk case

Laat geen kansen liggen op een optimale digitalisering

Contacteer onsof bel ons op +32 9 391 46 26