Ingenieursbureau? 5 tips om klantgericht via je website te communiceren (want ook je moeder begrijpt graag waarmee je bezig bent)

Geschreven door Matthieu op 18/01/2017

We hebben bij Newance de jongste tijd heel wat websites voor ingenieursbureaus gebouwd. Een nichemarkt die per definitie graag technisch communiceert. Als je weet dat je bezoeker dezelfde taal spreekt, is daar niets mis mee. Alleen, ook ingenieurs hebben een moeder die graag begrijpt waarmee hun kinderen dagelijks bezig zijn. Niets weerhoudt ons dus om ook moeilijke inhoud gemakkelijk scanbaar te maken voor iedereen. 

1. Technologie is sexy

Ingenieurs hebben de neiging om het vooroordeel te bevestigen dat over hun beroep bestaat: het is technisch en dus is het saai en dus is het moeilijk om er boeiend over te communiceren. Of ze gaan er gemakkelijkheidshalve van uit dat hun expertise te evident is om uit te leggen. Dat is de reden waarom veel ingenieurssites, op de huisstijl na, vaak hetzelfde vertellen. En vaak met dezelfde clichés.

Terwijl het omgekeerde waar is. Kennis en technologie zijn sexy. Technologie gaat over het oplossen van echte problemen, het tegemoetkomen aan behoeften van echte mensen. Dat uitgangspunt is een gedroomd glijmiddel om webbezoekers mee te nemen in een boeiend webverhaal.

2. Niet alle info is relevante info

Een website heeft een objectief en dat is zelden het exposeren van kennis. Tenzij het over een webshop gaat, waar productinformatie cruciaal is, is het doel doorgaans mensen (potentiële klanten, zaakvoerders, CEO’s, aankopers, productiemanagers, …) zodanig te informeren of te triggeren dat er een contactname volgt. De kans is gering dat een bezoeker bereid is om eerst een wetenschappelijk traktaat door te nemen. De moeite doen om complexe materie laagdrempelig uit te leggen, getuigt daarentegen van respect voor de lezer. 

3. Mik niet op functionaliteit, focus op meerwaarde

Ook al bestaan de producten of diensten die een ingenieursbedrijf aanbiedt ongetwijfeld alleen dankzij onnoemelijk kleine nuances en details, ze zijn in eerste instantie niet relevant. De meerwaarde die ze voor de consument of afnemer betekenen, is dat des te meer. Daar kan hij zich iets bij voorstellen. Hoe meer je aantoont dat je product of dienst daar perfect op inspeelt, hoe groter de kans dat je webbezoeker meer wil weten. Dat is het ogenblik waarop hij contact opneemt of dat hij klaar is om meer gedetailleerde, technische informatie te verwerken.

4. Clientcases: veel vliegen in één klap

Een uitstekende manier om gespecialiseerde informatie op een bevattelijke manier aan te bieden, zijn clientcases. Daarin toon je als ingenieursbureau aan hoe je een concreet probleem van een klant opgelost hebt. Het is een mogelijkheid om lezers aan te spreken op een herkenbare situatie maar ook om gedetailleerde informatie te geven over je manier van werken en de functionaliteit van je producten en diensten. Je hebt bovendien de kans om ook je klant aan het woord te laten, waardoor je je autoriteit verhoogt.

Clientcases zijn tenslotte een beproefde manier om aan te geven in welke sectoren je actief bent, zonder dat je daarmee de indruk wekt dat je oplossingen niet geschikt zijn voor andere sectoren. 

5. The war for talent

Ingenieursbedrijven zijn constant op zoek naar expertise. Een ingenieurswebsite mikt daarom niet alleen op klanten en potentiële klanten maar evenzeer op potentiële medewerkers. De website moet ook inspelen op hun behoeften. Hun vragen over de diversiteit van de job zullen gedeeltelijk beantwoord worden door het producten- en dienstengamma. Je moet je echter de vraag stellen of ze daarmee voldoende verleid worden om hun cv door te sturen of contact op te nemen.

Communiceren vanuit het standpunt van de (eind)klant, met de juiste harmonie tussen verhalende content en technische details, is de voorwaarde om van een ingenieurssite een efficiënt werkinstrument te maken. 

 

Geschreven door
Matthieu Voet

Zaakvoerder en informatiearchitect. Zorgt ervoor dat je klanten snel vinden wat ze zoeken. 

Plaats een reactie

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.